Arti Logo UIN Ar Raniry Banda Aceh

Logo UIN Ar Raniry Banda Aceh

UIN Ar Raniry Banda Aceh merupakan salah satu PTAIN di Indonesia yang merubah wajah barunya di tahun 2013 dari IAIN Ar Raniry. UIN Ar Raniry merupakan PTAIN nomer 3 tertua setelah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perubahan dari IAIN menjadi UIN membuat Logo kampus juga mengalami perubahan. Berikut akan dibahas mengenai wajah baru dari Logo UIN Ar Raniry Banda Aceh yang diambil langsung dari website resminya.

LAMBANG TERDIRI DARI :
  1. Tulisan "JAMI'AH AR-RANIRY" dalam huruh arab dan latin, mengenangkan pembaca kepada Syeikh Nuruddin Ar-Raniry, seorang ulama besar dan sarjana Islam, perlambang ilmu pengetahuan dan filsafat di masa kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam.
  2. Tugu Darussalam, melambangkan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang bernafaskan iklim damai, suasana persatuan dan kesatuan serta pembangunan masyarakat Aceh.
  3. Ka'bah, melambangkan kesatuan hadap dan cita kaum muslimin di seluruh dunia.
  4. Seuraphi berbentuk bulan sabit, melambangkan kebudayaan daerah yang khususi, tinggi dan mulia yang berjiwa Islam.
  5. Lima helai daun Seulepok berbentuk kubah, melambangkan Negara Kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

MAKNA DARI WARNA LAMBANG :
  1. Putih (G#FFFFFF) melambangkan kesucian dan kebersihan hati yang murni
  2. Kuning Keemasan (G#FFD700) melambangkan keagungan dan kejayaan
  3. Hijau (G#008001) melambangkan kesegaran, kesehatan dan kesuburan
  4. Hitam (G#000000) melambangkan kekuatan jiwa
Bagaimanakah pendapat anda mengenai logo dari kampus UIN Ar Raniry Banda Aceh ini ? Berikan pendapatmu di kolom komentar dibawah untuk kita diskusikan. Jangan lupa share ke teman, saudara, mantan gebetan yang jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di tulisan-tulisan berikutnya.


Sumber : http://www.ar-raniry.ac.id/lambang-logo

No comments